Nieuwe Europese programma’s
voor Zuid-Nederland

Een nieuwe reeks programma’s moet de komende jaren regionale bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden in staat stellen om samen oplossingen te ontwikkelen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Brussel investeert in de nieuwe programmaperiode 2021-2027 410 miljoen euro in de regio Zuid-Nederland ter bevordering van regionale innovatie, economie en de noodzakelijke versnelling van transities op het vlak van klimaat, energie, grondstoffen, landbouw en voeding en gezondheid. Hier komt nog eens ruim 550 miljoen bij voor samenwerkingsprojecten van Zuid-Nederlandse partijen met partijen in Vlaanderen en Duitsland.

“Europese steun stimuleert brede regionale samenwerking, economische groei
en versnelling van de transities in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg”